Luonnollisesti Oulujärvi Ky

Kalusto Kuntoon

Luonnollisesti Oulujärvi Ky on kajaanilainen matkailuyritys, joka investoi Oulujärvellä tapahtuvissa kuljetuksissa tarvittavaan venekalustoon varusteineen sekä erilaisiin ohjelmapalveluvälineisiin. Investointien avulla yrityksen toiminta laajenee ympärivuotiseksi. Yritys tarjoaa palvelujaan muun muassa Ärjänsaaressa. Palvelujen monipuolistaminen kasvattaa valtakunnallisesti runsasta huomiota saaneen Ärjänsaaren houkuttavuutta matkailukohteena ja edistää siten alueen matkailun kehittymistä.

Toteuttaja: Luonnollisesti Oulujärvi Ky
Toteutusaika: toteutettava 31.03.2023 mennessä
Hanketyyppi: Yrityksen investointituki

https://luonnollisesti.fi/