Leaderin kuntaviikot tulossa!

Meillä on upea luonto, hienoja reittejä ja käyntikohteita. Miten niiden kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta voisi vielä lisätä? Miten lisätä mahdollisuuksia asua alueen paikkakunnailla pysyvästi, osa-aikaisesti tai tilapäisesti? Miten tyhjät talot, toimitilat ja viljelemättömät pellot saataisiin uuteen käyttöön? Kulttuuri ja perinteet tuovat alueelle hyvinvointia ja näkyvyyttä. Miten niihin liittyen voisi lisätä myös taloudellista toimeliaisuutta? Millaista yritystoimintaa alueen paikkakunnilla tarvittaisiin ja miten sen syntymistä voisi edistää?

Esimerkiksi näistä aiheista keskustelemme Oulujärvi Leaderin alueella järjestettävien kuntaviikkojen aikana.

Kuntaviikkojen ajankohdat ovat:
Kajaani 14.-18.3.2022 (viikko 11)
Paltamo 28.3.-1.4.2022 (viikko 13)
Puolanka 4.-8.4.2022 (viikko 14)
Vaala 25.-29.4.2022 (viikko 17)

Kuntaviikkojen aikana järjestämme erilaisia yleisötilaisuuksia, kuten:
Hyvää elämää yhteisöissä! –tilaisuus Kajaanissa (Vuolijoki).
Huomisen palvelut – mitä ja kenelle? -tilaisuus Paltamossa.
Biotaloudesta potkua paikallistalouteen! –tilaisuus Puolangalla.
Kuihtuvasta kukoistavaksi? –tilaisuus Vaalassa

Jokaisessa kunnassa järjestetään myös Tulevaisuuskahvit – kahvia, pullaa ja keskustelua -tilaisuus. Maaseutu on tällä hetkellä myönteisesti esillä monin tavoin. Tulevaisuuskahveilla keskustellaan siitä, miten avautuneita mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää. Keskusteluja hyödynnetään Oulujärvi Leaderin strategiatyössä tulevalle ohjelmakaudelle.

Millainen on hyvä asuin- ja elinympäristö? Miten sinun kotikylääsi pitäisi kehittää? Näihin kysymyksiin pureudumme kunnittain Kylien yhteinen ilta -tilaisuuksissa.

Kunnittain järjestettäviin Sinulla idea, meillä rahat? -tilaisuuksiin voit varata ennakkoon ajan, ja tulla juttelemaan yritys- tai hankeideasi Leader-rahoitusmahdollisuudesta.


Kuntaviikkojen aikana etsimme hyviä ajatuksia ja tuoreita näkemyksiä Leaderin Tulevaisuuskyselyn avulla. Vastaamalla kyselyyn olet mukana tekemässä uutta strategiaamme vuosille 2023 – 2027. Samalla vaikutat siihen, millaisiin asioihin Leader-rahaa jatkossa myönnetään.

Kuntaviikkojen aikaan järjestetään myös Mitä sä haluat? -ideakilpailu. Kilpailu on avoin kajaanilaisille, paltamolaisille, puolankalaisille ja vaalalaisille nuorille. Kilpailulla etsitään ideoita oman kotiseudun viihtyvyyden parantamiseksi. Teemat liittyvät ympäristöön, asumiseen, kulttuuriin ja yritystoimintaan. Idean voi toteuttaa luovasti esimerkiksi kirjoittamalla, videoimalla tai taiteen avulla. Kilpailuaika on 1.3.2022-30.4.2022. Lue lisää kilpailusta.

Lisäksi kuntaviikoilla esitellään muun muassa Oulujärvi Leaderin Facebookissa alueen Leader-tukea saaneita yrityksiä ja yhdistyksiä sekä järjestetään avointen ovien päiviä.

Tilaisuuksien tarkemmat tiedot: ajankohdat, ohjelmat, ilmoittautumislinkit ym. löytyvät kuntakohtaisilta sivuilta:
Leaderin kuntaviikot 2022 – Kajaani
Leaderin kuntaviikot 2022 – Paltamo
Leaderin kuntaviikot 2022 – Puolanka
Leaderin kuntaviikot 2022 – Vaala
Huom! Sivujen tiedot täydentyvät kuntaviikkojen lähestyessä.

Yleisötilaisuudet järjestetään koronaturvallisuus huomioiden. Edellytämme kasvomaskien käyttöä ja pidämme huolen turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Saavuthan tilaisuuksiin vain terveenä.

Lisätietoja kuntaviikkojen tapahtumista:
Seija Heikkinen, yhteisökartturi, Oulujärvi Leader ry
Puh. 050 552 3884, seija.heikkinen(a)oulujarvileader.fi