Kuusi uutta kehittämishanketta käyntiin!

Oulujärvi Leaderin hallituksen kokous pidettiin 20.10. Koskikartanossa Kajaanissa. Koskikartano on entinen koulu, joka toimii Kosken kylän kylätalona. Talon kunnostukseen ja kalustamiseen on saatu rahoitusta Oulujärvi Leaderista sekä edellisellä että nykyisellä ohjelmakaudella. Kylätaloa ja Leader-rahoituksen vaikutuksia hallitukselle esitteli kyläyhdistyksen puheenjohtaja Laura Vähärautio.

Leader -hallitus puolsi rahoitettaviksi yhtä yritysrahoitushakemusta ja kuutta kehittämishanketta. Kolmelle yritykselle myönnettiin Oulujärvi Leaderin omaa Kipinä-aktivointirahaa.

Aloittavalle matkailuyritykselle puollettiin investointitukea toimitilojen rakentamiseen. Yritys sijaitsee Kajaanissa.

Oulujärvi kiikarissa on Paltamo-Seuran hanke, jossa kokeillaan Oulujärven eri toimijatahoja yhdistävää luonto- ja kulttuurikeskustoimintaa. Hankkeessa järjestetään muun muassa seminaari, tapahtumia, opintomatka, näyttelyitä ja teemaviikkoja sekä toteutetaan ympäristö- tai yhteisötaideteos. Hankkeessa myös selvitetään mahdollisuuksia perustaa pysyvä keskus Paltamoon. Hanke toteutetaan yhteistyössä Elias Lönnrot-seuran, Oulujärven Jättiläisten ja Paltamon kunnan kanssa.

Kajaanin 4H-yhdistyksen 4H-Polku Metsästä Ammatiksi -hanke tuo metsän ja metsäalan ammatit Oulujärvi Leaderin alueen yläkouluikäisten tietoisuuteen. Tulevaisuuttaan miettiville yläkoululaisille tarjotaan tietoa työvoimapulan kourissa painiskelevasta metsäalasta. Kouluvierailuilla, tutustumispäivillä, työelämä- ja yrittäjäpäivillä luodaan kuvaa metsään liittyvistä mahdollisuuksista. Hankkeen toimenpiteiden kautta nuoria työllistetään metsäalan töihin työpalveluna ja 4H-yrittäjinä. Hankkeen yhteistyökumppaneina on kouluja, Kainuun ammattiopisto, metsänhoitoyhdistyksiä, metsäalan yrityksiä ja metsänomistajia. Hankkeessa luodaan jatkuva yhteinen toimintamalli. Tavoitteena on lisätä metsäalan kiinnostavuutta ja nuorten hakeutumista alan koulutuksiin ja työpaikkoihin.

Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba lisää tanssi- ja ryhmäliikuntakurssien viihtyvyyttä parantamalla tanssisaliensa ilmanlaatua uudella ilmanvaihtolaitteella. Hankkeen toisena osana tanssisaleihin hankitaan digitaaliset laitteet, jotka mahdollistavat tanssituntien toteuttamisen etänä. Laitteistolla mahdollistetaan tanssiharrastuksen ohjaaminen myös niillä paikkakunnilla, joille tanssikurssien vieminen ei kustannussyistä ole ollut mahdollista.

Puolangan pessimistit rakentavat omistamansa Pessimismitalon yhteyteen kiinteän, katetun ulkokatsomon noin 350 henkilölle kesäteatteritoimintaa varten. Katsomo on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2021 ensi-iltansa saavan “Uusi Pessimismimusikaali” -kesäteatterimusikaalin esityksissä. Kirkonkylälle sijoittuvalla kesäteatteritoiminnalla ja sen noin 4 000 ulkopaikkakuntalaisella katsojalla tuetaan myös Puolangan kuntakeskuksen elinkeinoelämää.

Kajaanin Seudun Invalidit ry toteuttaa porakaivon suodatinjärjestelmän ja kaivon puhdistuksen sekä käyttövesiputkien ja vesikalusteiden vaihtamisen omistamassaan kesäkoti Invalassa. Putket ja kalusteet uusitaan päärakennuksessa ja majoitusrakennus Impilässä. Hanke mahdollistaa Impilän saunan ja pesutilojen käytön ja päärakennuksen käytettävyys lisääntyy, kun keittiöön voidaan hankkia astianpesukone. Tähän asti käyttövesi on jouduttu tuomaan muualta. Hakijatahon lisäksi Invala on myös muiden yhdistysten käytettävissä. Hankkeen talkootöihin osallistuu yhteistyökumppanina Tervareitin Aliupseerit ry.

Kajaanin kaupungin hankkeessa parannetaan retkeilyn ja maastopyöräilyn olosuhteita Kajaanissa. Hankkeessa kunnostetaan kolme olemassa olevaa reittiä ja rakennetaan kaksi uutta reittiä sekä eri asuinalueiden väliset reitit yhdistävä 18 kilometrin pituinen yhdysreitti. Viisi lainattaviksi hankittavaa maastopyörää mahdollistavat lajiin tutustumisen kaupungin liikuntapaikoilla ja tapahtumissa. Jatkossa pyörät ovat yhteistyökumppaneina toimivilla yhdistyksillä koulutuskäytössä. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään tapahtumia, opastusta, tempauksia ja viikkolenkkejä. Hanke lisää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja luo edellytyksiä luonto- ja liikuntamatkailun kehittämiselle Kajaanin alueella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kajaanin Latu ry, Backwoods Mountain Bikers ry, Kainuun pyöräilijät ry ja Hillers Trail Running Club ry.

Kolmelle yritykselle myönnettiin Oulujärvi Leaderin omaa Kipinä-aktivointirahaa. Kipinärahaa saivat ATM-Yhtymä Puolangalta laserväritulostimeen sekä kajaanilaiset Tmi Iina Monni ammattivalokuvauksessa tarvittavien varusteiden ja eKurapyörä sähkömaastopyörien hankkimiseen.