Kohti Älykästä Vuolijokea, digitaalisia verkostoja ja valmiuksia

Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry Kajaanista käynnistää Kohti Älykästä Vuolijokea, digitaalisia verkostoja ja valmiuksia -hankkeen. Hankkeessa kehitetään Vuolijoen palveluja sisältöineen Älykkäin kylä -kilpailuun. Lisäksi panostetaan viihtyvyyteen, virkeyteen ja elinvoimaisuuteen Älykkäin kylä -hengessä järjestämällä kursseja, lisäämällä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja tukemalla kouluyhteistyötä.

Toteuttaja: Vuolijoen maaseutuyhdistys ry
Toteutusaika:  1.2.2020 – 15.1.2021
Kustannukset: 75 750 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke