Kipinärahasta hyötyä yrityksille

Oulujärvi Leader on myöntänyt omaa yritysten aktivointiin tarkoitettua Kipinärahaansa kokeiluluontoisesti kahden vuoden ajan. Kipinärahan tarpeellisuuden ja merkityksen selvittämiseksi tehtiin nettikysely Kipinöitä saaneille yrityksille.

Vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 74. Vastanneista 95 % piti Kipinärahaa tarpeellisena ja 5 % oli sitä mieltä, että sillä voi olla joissain tapauksissa merkitystä, yksikään vastaaja ei pitänyt sitä turhana.

Kipinän säännöt koettiin selkeiksi ja hakeminen helpoksi. Kipinöiden avulla tehtyjen toimenpiteiden tärkeimmät vaikutukset yritysten toimintaan olivat uusien tuotteiden tai palveluiden tarjoaminen, tuottavuuden lisääminen ja uusien asiakkaiden saaminen.

Yritykset toivoivat kokeiluja aktivointirahan kohteeksi investointien ja kehittämistoimien rinnalle. Kyselyn tulosten perusteella Leader -hallitus päätti jatkaa Kipinärahan myöntämistä ainakin vuoden 2019 ajan ja lisätä kokeilut Kipinärahan piiriin.

Yritys voi saada Kipinärahaa korkeintaan 1 000 euroa. Kipinärahaa on myönnetty vuoden 2018 loppuun mennessä 38 yritykselle yhteensä 28 013,61 euroa. Tuettujen toimenpiteiden kustannukset ovat olleet yhteensä 90 915,57 euroa ja yritysten omarahoitusosuus yhteensä 62 901,96 euroa.