Kesätöitä nuorille -teemahanke

Kesätöitä nuorille -teemahankkeen tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä huomioimaan toiminnassaan nuoria sekä tehdä alueen yhdistystoimintaa heille tutuksi. Hankkeella halutaan kytkeä nuoret oman kotiseutunsa kehittämiseen ja lisätä nuorten näkökulmaa tapahtumissa ja muussa toiminnassa. Hankkeessa 13 yhdistystä palkkaa yhdestä kolmeen 15–19-vuotiasta nuorta kahdeksi viikoksi. Toimenpiteissä osallistutaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, tehdään niistä someviestintää, kunnostetaan ympäristöä ja tehdään ulkoilureitti virtuaaliseksi.

Hankkeeseen valitut yhdistykset ja toimenpiteet:

 1. Paltamon 4H-yhdistys: kaksi nuorta uusien kesätapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja viestintään
 2. Puolangan Moottorikerho/Urheiluautoilijat: yksi nuori kilpailutapahtuman suunnitteluun sekä yhdistyksen ja kilpailutoiminnan viestintätehtäviin
 3. Neittävän kyläyhdistys Vaalasta: kolme nuorta kylätalon ja harrastuspaikkojen ympäristön kunnostamiseen ja siistimiseen sekä tapahtumien järjestämiseen
 4. Eino Leino -talon säätiö Kajaanista: kolme nuorta arkistoaineiston sähköistämiseen, tapahtumien valmisteluun ja viestintään sekä kesäteatterin tarpeiston järjestämiseen.
 5. Paltamon harrastajateatteri: kolme nuorta kesäteatterin ympäristötöihin, pukuvaraston ja tarpeiston järjestämiseen, markkinoinnin kehittämiseen ja yleisökyselyn toteuttamiseen.
 6. Kuurna-Komiaho asukasyhdistys Kajaanista: kaksi nuorta Erkinpoloku -reitin videokuvauksiin ja infotaulujen sisällöntuotantoon
 7. Kajaanin Ratsastusseura: kolme nuorta kansallisten kouluratsastuskilpailujen valmistelu- ja viestintätehtäviin
 8. Vuolijoen Maaseutuyhdistys: kaksi nuorta, joista toinen nuorten moottoritilan kurssitoiminnan ja toinen Riihipihan Kesäpäivien suunnittelu-, järjestämis- ja viestintätehtäviin.
 9. Kajaanin työvoimayhdistys: kolme nuorta jumppien ja muun virkistystoiminnan vetäjiksi lähiluontokohteissa
 10. Kainuun Parkinson yhdistys: kaksi nuorta savusauna-alueen ympäristötöihin
 11. Riihipiha-museon säätiö Vuolijoella Kajaanissa: yksi nuori käsityöaiheisen tapahtuman suunnitteluun, toteuttamiseen ja taltioimiseen Kainuun paikallismuseoiden teemaviikolla
 12. Kajaanin 4H-yhdistys kolme nuorta lasten leirien suunnittelu-, järjestely- ja viestintätehtäviin
 13. Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys Kajaanissa: kolme nuorta yhdistyksen 40-vuotisjuhlan valmisteluun, taltiointiin ja viestintään

Toteuttaja: Oulujärvi LEADER ry
Toteutusaika: 28.3.2022 – 31.8.2022
Kustannukset: 21 700 €
Tuki: 100 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke