Kehittyvää yritystoimintaa ja virkistysmahdollisuuksien parantamista

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 14.5. rahoitusta neljälle yritykselle ja viidelle kehittämishankkeelle. Lopullisen päätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Puolangalla aloittava LVI-alan yritys hankkii yritystoiminnan käynnistämisessä tarvittavaa kalustoa. Hankkeen avulla paikkakunnalle saadaan sieltä puuttuva palvelu. Yritys työllistää nuoren yrittäjän kokoaikaisesti.

Aloittava yritys Paltamossa hankkii laserkaiverruslaitteen. Yritys tarjoaa laserkaiverrus- ja -leikkauspalveluja sekä valmistuttaa suunnittelemiaan kodinsisustustekstiilejä. Tarjontaan kuuluvat myös koulutuspalvelut. Yrityksen tavoitteena on työllistää toinen yrittäjänsä kokoaikaisesti ja toinen osa-aikaisesti.

Pasi Suutari Oy Kajaanista monipuolistaa pilketuotantoaan ja pyrkii Kainuun ulkopuolisille markkinoille. Tuotantoprosessin nopeuttamiseksi yhtiö rakentaa katetut teräsbetonisiilot.

Paltamolainen Nerve Oy hankkii asiantuntija-apua tuotteistaakseen kainuulaisesta luonnonkivestä valmistettujen Rockers -korutuotteiden sahausylijäämää. Kivipölystä on tarkoitus valmistaa innovatiivista luonnonkivikosmetiikkaa ja pyrkiä sillä kansainvälisille markkinoille.

Kainuun Liikunnan Reitit tutuiksi -hankkeessa tehdään tuote- ja esteettömyyskuvaukset Oulujärvi Leaderin alueella sijaitsevista matalankynnyksen retkeilyreiteistä. Kuvaukset tehdään 10 – 15 reitille ja viedään outdooractive.fi -sivustoon sekä muihin keskeisiin kotimaisiin retkeilyreittisivustoihin. Lisäksi reitit linkitetään outdooractive.fi -sivustolta kuntien, Kainuun Liikunnan ja Arctic Lakeland -sivustoille. Hankkeessa edistetään ympäristövastuullisuutta tuottamalla vastuullisen retkeilijän opas sekä luomalla vähintään kahdelle reitille luontoon ja luonnossa käyttäytymiseen opastava oppimisympäristö, jossa yhdistyvät digitaaliset tiedonjakokanavat sekä itse reitillä olevat pienet rakennelmat ja opasteet. Reiteillä järjestetään teematapahtuma sekä kaksi alakoululaisille suunnattua oppimispäivää. Keskeistä hankkeessa on reiteistä tiedottaminen, jotta paikalliset asukkaat ja myös matkailijat löytävät reiteille entistä paremmin.

Vaalan kunta teettää ostopalveluna selvityksen vaihtoehdoista, joilla Sahanrannan uimaranta-alueen esteettömyyttä voidaan parantaa. Esteettömyyden tarkastelussa huomioidaan liikuntarajoitteiden lisäksi myös muut toimimisrajoitteet mm. näkö- ja kuulovammat. Tuloksena syntyy raportti, jonka pohjalta voidaan käynnistää varsinainen rakennussuunnittelu. Selvityksen tuloksista järjestetään alueen käyttäjille keskustelu- ja esittelytilaisuus. Hanke vastaa kuntalaisten esittämään toiveeseen ja sillä saadaan pohjatietoa muidenkin kohteiden esteettömyysratkaisuille.

Säräisniemen Museo- ja kotiseutuyhdistys ry Vaalasta kunnostaa kotiseutumuseon kivijalan. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas rakennus on peräisi 1700-1800 -lukujen vaihteesta. Kunnostus on vaativaa perinnerakentamista, jossa pitää ottaa huomioon talon kaikki rakenteet: lattiat, seinät, ikkunat ja tulisijat. Kivijalan kunnostuksella turvataan rakennuksen säilymistä käyttökuntoisena ja sitä kautta rakennukseen koottu esineistö.

Kajaanin Metsästäjät ry:n Kota Mainualle –hankkeessa yhdistyksen käytössä oleville metsästysalueille rakennetaan kota, kompostoiva biokäymälä ja liiteri Vehkapurontien varteen. Kota palvelee seuran metsästäjiä taukopaikkana ja on myös muiden alueella retkeilevien käytössä.

Puolangan kunta kunnostaa Saharannan uimarantaa rakentamalla grillikodan, pukukopit ja kuivakäymälät sekä siivoamalla rannan yleisilmettä. Uimarannan kunnostus on ollut nuorisolle suunnatussa kyselyssä puolankalaisten nuorten tärkein toive. Nuorisovaltuusto on osallistunut rannan kunnostustoimien suunnitteluun ja lupautunut talkoisiin sen toteutuksessa. Kunnostettu uimaranta palvelee nuorten lisäksi muitakin kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita ja vierailijoita.