Kehittyvä kyläekosysteemi

Vuolijoen maaseutuyhdistys toteuttaa Kehittyvä kyläekosysteemi -hankkeen, jossa käytöstä poistuneesta jätevedenpuhdistamosta tehdään moottoriharrastustila nuorille ja hankitaan Vuolijoelle sähköautojen latauspiste. Alueen viihtyvyyttä ja näkyvyyttä parannetaan muun muassa liikkuvilla kyläteoksilla ja etsimällä uusia keinoja Vuolijoen brändäykseen. Lisäksi etsitään ratkaisuja alueellisiin asumisen ja rakentamisen ongelmiin. Maaseutuyhdistyksen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Vuolijoen koulun vanhempainyhdistys ja Riihipiha-Museon säätiö.

Toteuttaja: Vuolijoen maaseutuyhdistys ry
Toteutusaika: 15.3.2021 – 15.1.2023
Kustannukset:
* Kehittäminen: 101 500 €, tuki 90 %
* Koneet, laitteet ja kalusto: 5 654,07 €, tuki 75 %
* Rakentaminen: 16 443,64, tuki 60 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke
www.facebook.com/Vuolijokikartalle/