Invalan käyttöveden parantaminen

Kajaanin Seudun Invalidit ry toteuttaa porakaivon suodatinjärjestelmän ja kaivon puhdistuksen sekä käyttövesiputkien ja vesikalusteiden vaihtamisen omistamassaan kesäkoti Invalassa. Putket ja kalusteet uusitaan päärakennuksessa ja majoitusrakennus Impilässä. Hanke mahdollistaa Impilän saunan ja pesutilojen käytön ja päärakennuksen käytettävyys lisääntyy, kun keittiöön voidaan hankkia astianpesukone. Tähän asti käyttövesi on jouduttu tuomaan muualta. Hakijatahon lisäksi Invala on myös muiden yhdistysten käytettävissä. Hankkeen talkootöihin osallistuu yhteistyökumppanina Tervareitin Aliupseerit ry.

Toteuttaja: Kajaanin Seudun Invalidit ry
Toteutusaika: 1.4.2021 – 30.9.2021
Kustannukset: 18 901,00 €
Tuki: 60 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke


http://www.kajaaninseuduninvalidit.fi/