Ilmastoteoilla elinvoimaa

Hankkeessa kannustetaan ja aktivoidaan yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen. Samalla edistetään yritysten taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi energian säästöllä ja kierrätyksellä voidaan saada kustannussäästöjä ja uusilla ilmastoystävällisillä toimintatavoilla kilpailuetua tai luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeessa kontaktoidaan yrityksiä, järjestetään työpajoja uusien toimintatapojen ideoimiseksi ja seminaareja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Paltamon, Puolangan ja Vaalan yrittäjäyhdistykset.

Toteuttaja: Maaseudun Sivistysliitto ry
Toteutusaika: 1.8.2020 – 31.12.2022
Kustannukset: 67 196 €
Tuki:  90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
www.msl.fi