Hoitavat Hevoset

”KUNTOUDU JA PALAUDU VANHAN AJAN MAATILAMILJÖÖSSÄ” – palveluiden kysynnän selvittäminen

Perustamistuen kokeilun avulla selvitetään, löytyykö Niittyrinteen kuntoutuspalveluille riittävästi markkinaehtoista kysyntää ja vetoaako vanhan ajan maatilaloma kotimaan matkailijoihin, erityisesti lapsiperheisiin.

Toteuttaja: Rantanen Marjo
Toteutusaika: toteutettava 31.8.2022 mennessä
Hanketyyppi: Yrityksen perustamistuki

https://www.hoitavathevoset.com/