Hallituksen uudet puoltopäätökset: yritysten sähköisiä palveluja ja investointeja sekä biomeiler-lämmityslaitteen testaamista Kainuussa

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi 25.3. Vuolijoella pitämässään kokouksessa rahoitettavaksi viittä yritystukea, yhtä yritysryhmän kehittämishanketta ja yhtä ns. kymppitonnin kokeiluhanketta.

Vaalassa toimiva Pelson Kone Oy hankkii koneen, jota vuokrataan asiakkaille itse käytettäväksi tai työntekijän kanssa. Konetta hyödynnetään myös yrityksen uusien palvelujen tarjoamisessa.

T:mi Tanja Koo on vaalalainen eläinten hoitopalveluja tarjoava yritys, joka investoi uuteen sorkanhoitoparteen. Parsi on ergonominen ja kaksinkertaistaa hoidettavien eläinten määrän nykyiseen parteen verrattuna. Tavoitteena on työllistää yksi uusi työntekijä.

Kajaanilainen teknisen alan asiantuntijayritys Wensor Oy käynnistää yritystoimintansa tekemällä kalusto-, laite- ja ohjelmistohankintoja investointituella. Tavoitteena on työllistää molemmat omistajansa ensimmäisenä toimintavuotena ja myöhemmin yksi tai kaksi uutta työntekijää.

ARR Designs on kajaanilainen graafisen alan yritys, joka käyttää perustamistukea mobiilisovellustuotteen kehittämiseen. Uusi laajennettava palvelu kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta.

Personal Trainer -palveluja tarjoava Papaija Fit on Kajaanissa toimiva yritys, joka laajentaa toimintaansa nettisivujen kautta tarjottaviin sähköisiin palveluihin. Asiakkaina ovat raskaana olevat sekä vastasynnyttäneet, joille tarjotaan vatsalihasten erkaumaa hoitavia verkkovalmennuksia ja niihin liittyviä digitaalisia palveluja.

Sähköiset työkalut hyötykäyttöön -yritysryhmän kehittämishanketta hallinnoi Kainuun Etu Oy. Mukana on viisi yritystä, joista kolme Kajaanista ja kaksi Kuhmosta. Hankkeessa parannetaan palvelujen laatua ja näkyvyyttä toteuttamalla muun muassa verkkokauppoja, nettisivuja, markkinointisuunnitelmia ja laatujärjestelmä.

Maaseudun Sivistysliiton hallinnoimassa ns. kymppitonnin kokeiluhankkeessa rakennetaan Kainuun Ammattiopiston Seppälän yksikön alueelle noin 100 m3 biomeiler eli komposti, jonka toimintaa testataan uudenlaisilla raaka-aineilla Kainuun olosuhteissa. Rakentamisen yhteydessä järjestetään käytännön koulutus asiasta kiinnostuneille. Rakentamisen jälkeen biomeiler toimii tutustumiskohteena.