Hallituksen linjauspäätökset 15.2.

Hakemusten käsittely vuonna 2023

 • Hankehakemusten käsittely loka- ja marraskuun kokouksissa. Jatkosta linjataan erikseen.
 • Pienhankehakemukset: käsittely marraskuun kokouksessa, käytetään enintään 80 000 euroa. Jatkosta linjataan erikseen.
 • Yritystukihakemukset (setelit + investoinnit), yritysryhmähankkeet ja niiden valmistelurahahakemukset jokaisessa kokouksessa

Käytettävät tukiprosentit:

Yleishyödylliset hankkeet

 • kalustohankinnat 65 %
 • uudisrakentaminen 65 %
 • remontointi 50 %

Remontoinniksi katsotaan olemassa olevien rakennusten, rakennelmien ja vastaavien korjaaminen, kunnostaminen, laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen. Mikäli remontoinnin yhteydessä rakennetaan uusi laajennusosa, jonka pohjapinta-ala on olemassa olevaa pohjapinta-alaa suurempi, hanke katsotaan kokonaisuudessaan rakentamiseksi.

 • kehittäminen 80 %
 • yritysryhmät 75 % 

Maksimituki

 • Tukea myönnetään korkeintaan 120 000 euroa

Omat rahoituslinjaukset: tukien ulkopuolelle rajataan

 • uskonnollisten ja poliittisten toimijoiden hankkeet
 • autotallien rakentaminen
 • yritysten investoinnit viranomaismääräysten täyttämiseksi
 • järvien kunnostushankkeet ja niiden suunnittelu
 • metsätalouden kehittämishankkeet
 • metallialan yritysten investoinnit
 • maakunnallisesti merkittävien reitistöjen rakentaminen, täydentäminen ja palveluvarustuksen lisääminen
 • syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät työpaja- ja vastaavat hankkeet

Kaikkia linjauksia tarkastellaan uudelleen loppuvuonna 2023 ja muutetaan tarvittaessa.