Hakemusten käsittelyajat ja hallituksen linjauksia 2022

  • viimeistään 31.1. jätetyt valmiit hakemukset käsitellään 15.2.
  • viimeistään 18.3. jätetyt valmiit hakemukset käsitellään 31.3.
  • viimeistään 29.4. jätetyt valmiit hakemukset käsitellään 19.5.
  • viimeistään 3.6. jätetyt valmiit hakemukset käsitellään 14.6.

Kaikkia hanketyyppejä käsitellään jokaisessa kokouksessa.

Ohjelmakausi 2014 – 2020 on päättynyt. Strategiaa toteutetaan kuitenkin vielä siirtymäkaudella 2021 – 2022. Neljästä teemasta kaksi on jo täyttymässä, joten niistä rahoitetaan hankkeita enää vain rajoitetusti:

  • Voimavaroja luovuudesta -teemasta rahoitetaan vain yritystukia ja yritysryhmähankkeita. Hallitus voi myöntää tukea kehittämishankkeelle vain poikkeustapauksessa, jos hanke katsotaan erityisen hyvin strategiaa edistäviksi ja elinkeinollisuutta tukeviksi.
  • Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä -teemasta rahoitetaan vain yritystukia ja yritysryhmähankkeita, kyläyhdistysten hankkeita sekä sellaisia kehittämishankkeita, joilla on laajaa vaikutusta tai jotka ovat erityisen uutta luovia.
  • Hakemusten rahoittamisessa painotetaan hankkeita, jotka toteuttavat Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta ja Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu -teemoja, joissa on rahaa vielä hyvin jäljellä.

Muut linjaukset:
– Uskonnollisten ja poliittisten toimijoiden hankkeita ei tueta.
– Autotallien rakentamista ei tueta.
– Kiinteistöjen hankintaa ei pääsääntöisesti tueta.
– Yritysten investointeja viranomaismääräysten täyttämiseksi ei tueta.

Tukiprosentit yhteisöjen hankkeille:
– Kehittäminen 90 %
– Kalusto- ja laitehankinnat 75 %
– Rakentaminen 60 %
– Kuntien hakemissa hankkeissa Leader-tuki korkeintaan 80 %
– Ns. Kymppitonnin kokeiluhankkeet 95 %