Esiselvitys: Honkamäen toimintakeskuksen kehittäminen

Toteuttaja: Vuolijoen Metsästysseura ry
Toteutusaika: 5/2018 – 2/2019
Kustannukset: 30.000,00 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke