Drosens Oy

Dronea hyödyntäen

Yritys selvittää perustamistuen kokeilurahan avulla uusien dronepohjaisten mittaus- ja näytteenottomenetelmien käyttömahdollisuuksia, kiinnostusta, kannattavuutta ja markkinoita Suomen alueella.

Toteuttaja: Drosens Oy
Toteutusaika: 3.4.2022 mennessä
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki