Drosens Oy

Kustannustehokasta näytteenottoa dronea hyödyntäen

Aloittava yritys kehittää droneen soveltuvaa vesinäytteenotinjärjestelmää tutkimusprotolaitteen pohjalta kaupalliseksi tuotteeksi ja luo alihankintaverkostoa.

Toteuttaja: Drosens Oy
Toteutusaika: toteutettava 1.12.2021 mennessä
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki

Dronea hyödyntäen

Yritys selvittää perustamistuen kokeilurahan avulla uusien dronepohjaisten mittaus- ja näytteenottomenetelmien käyttömahdollisuuksia, kiinnostusta, kannattavuutta ja markkinoita Suomen alueella.

Toteuttaja: Drosens Oy
Toteutusaika: 3.4.2022 mennessä
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki

drosens.fi/