DigiNakertaja

DigiNakertaja -hankkeessa menneisyys, tämä päivä ja tulevaisuus nivotaan yhteen ja tuodaan aktiivisesti esille rakentamalla digitaalinen toimintaympäristö, joka on helposti ja nopeasti jokaisen halukkaan saavutettavissa. Tavoitteena on luoda verkkopohjainen tieto- ja tarina-aineisto, johon alueen asukkaat, vierailijat ja matkailijat pääsevät nettiyhteyden kautta älypuhelimelle, tabletilla tai muulla tietoteknisellä laitteella joko maastossa tai missä tahansa nettiyhteyden päässä.

Toteuttaja: Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry
Toteutusaika: 2017
Kustannukset: Kehittäminen 27 720,00 €, investointi 14.000,00 €
Tuki: Kehittäminen 90 %, investointi 75 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke ja investointi

www.nakertaja.net