Energiatehokas kylätalo

Hankkeessa haetaan ratkaisua kylätalon korkeisiin energiakustannuksiin, jotka johtuvat käytössä olevasta lämmitysjärjestelmästä ja vanhanaikaisesta valaisujärjestelmästä. Hankkeen tarkoituksena on asentaa järjestelmä, joka […]

Jatka lukemista

Ilmastoteoilla elinvoimaa

Hankkeessa kannustetaan ja aktivoidaan yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen. Samalla edistetään yritysten taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi energian säästöllä ja kierrätyksellä voidaan saada […]

Jatka lukemista

Maalta maukasta

Maalta maukasta on Vaalan 4H -yhdistyksen hanke, jossa aloitetaan kokemuksellinen ympäristökasvatustyö. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Vaalan yhtenäiskoulu, Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka sekä MTK-Vaala. […]

Jatka lukemista

Ojanperän rannan kunnostushanke

Kajaanin kaupunki/Vuolijoen aluelautakunta kunnostaa Ojanperän entisen kunnanrannan Vuolijoella kyläyhteisön yhteiseksi alueeksi ja vesireitin taukopaikaksi. Hankkeessa uusitaan pukukopit, hankitaan kompostoiva käymälä […]

Jatka lukemista

Osmankajärven vesistön kunnostussuunnitelma

Väyrylä-Kongasmäen kalastuskunta Puolangalta teettää ostopalveluna suunnitelman pohjapadon rakentamiseksi Osmankajärvestä lähtevän Kongasjokisuun joenniskaan. Padon rakentaminen tehdään erillisenä investointihankkeena. Hankkeessa tehdään yhteistyötä […]

Jatka lukemista

Puokiojärven kunnostushanke

Hankkeessa kunnostetaan Puolangalla sijaitseva Puokiojärvi purkamalla vanha settipato ja rakentamalla uusi pohjapato sekä kunnostamalla laskeutusallas. Tavoitteena on saavuttaa järven vesienhoidon […]

Jatka lukemista

Rannat Kuntoon

ProAgria Kainuu ry:n Rannat kuntoon -hankkeessa lisätään alueen asukkaiden osaamista ja aktiivisuutta mm. rantojen kunnostamisessa ja vesiensuojelussa. Hanke sisältää myös […]

Jatka lukemista

Seppälän biomeileri

Maaseudun Sivistysliiton hallinnoimassa ns. kymppitonnin kokeiluhankkeessa rakennetaan Kainuun Ammattiopiston Seppälän yksikön alueelle noin 100 m3 biomeiler eli komposti, jonka toimintaa […]

Jatka lukemista