INTONA -teemahanke

Tavoitteina on aktivoida nuoria aikuisia osallistumaan kehittämis- ja yhdistystoimintaan, ja parantaa elinoloja ja harrastus- ja muita toimintamahdollisuuksia alueella. Tavoitteiden toteutuminen […]

Jatka lukemista

Kampe -teemahanke

Tavoitteena on vahvistaa yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja luoda uutta toimintaa alueelle. Hankkeessa yhdistysten on mahdollista hankkia yksi kone, laite, varuste, kaluste […]

Jatka lukemista

Kyläraitit kuntoon -teemahanke

Tavoitteena on lisätä kylien ja kuntakeskusten viihtyisyyttä, siisteyttä ja ulkoista ilmettä. Hankintojen odotetaan lisäävän ihmisten välistä kanssakäymistä ja mahdollistavan yhteisessä […]

Jatka lukemista

Mallia muualta! -teemahanke

Mallia muualta! -teemahanke on Oulujärvi Leaderin oma hanke, jolla halutaan lisätä alueen toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja innovatiivisuutta opintomatkojen avulla. Tuloksena […]

Jatka lukemista

Uutta tekniikkaa yhdistyksiin -teemahanke

Tavoitteena on mahdollistaa sellaisten kustannuksiltaan pienten yleishyödyllisten investointien toteuttaminen, jotka sujuvoittavat yhdistysarkea tai parantavat toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. Alatoimenpiteiden toteuttajat Eino […]

Jatka lukemista

Vauhtia yhdistystoimintaan! -teemahanke

Hankkeen päätavoitteena on saada nimensä mukaisesti ”vauhtia yhdistystoimintaan” käyttämällä keinona lyhytaikaista täsmätyöllistämistä. Toiminnan vauhdittaminen on tapauksesta riippuen tietyn asian laittamista […]

Jatka lukemista