Biokaasuselvitys ja uusia palveluja

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi kokouksessaan 19.5. rahoitusta kahdelle yritykselle ja kolmelle kehittämishankkeelle. Lopullisen päätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen.

Paltamon Kivesvaaralla toimiva matkailuyritys Jättiläisenmaa Oy aloittaa oman safaritoiminnan. Investointituen avulla hankitaan erilaisia ohjelmapalveluvälineitä sekä toteutetaan elämystuotteisiin liittyviä rakenteita, muun muassa revontulisauna ja kotarakennus. Tavoitteena on huomattava liikevaihdon kasvu sekä vähintään yhden uuden työpaikan syntyminen.

Kajaanilainen OsallistamisPortti Oy on aloittava yritys, joka tarjoaa koulutuksia ja konsultaatiota maahanmuuttotyöhön, monikulttuurisuuteen ja kotouttamiseen liittyen. Perustamistuen avulla yritys hankkii asiantuntija-apua koulutusten digitalisointiin sekä markkinointisuunnitteluun.

Kainuun Parkinson Yhdistyksen hankkeessa viimeistellään savusauna-aluetta, rakennetaan uusi halkovaja ja ajantasaistetaan saunamökin keittiö. Toimenpiteiden myötä savusauna-alueen käyttö virkistys- ja juhlatapahtuminen pitopaikkana lisääntyy ja monipuolistuu.

Metsästysseura Hukkalan Erä ry Paltamosta rakentaa takkatuvan vanhan huonokuntoisen ja kosteusvaurioita saaneen rakennuksen osan tilalle. Tupa sijoittuu samaan pihapiiriin Vaarankylän kylätalon kanssa. Tavoitteena on tarjota energiaedullinen, terveellinen kokoontumistila ja tilapäinen majoitustila metsästysvieraiden, kyläyhdistyksen vieraiden sekä muiden vierailijoiden käyttöön.

Vaalan kunta toteuttaa biokaasulaitoksen ja vedyn tuotannon esiselvityshankkeen. Tarkoituksena on saada arvio biokaasun tuotannon mahdollisuuksista Vaalassa, saada ehdotus alueelle soveltuvasta kannattavasta teknologiasta sekä suunnitella biokaasulaitoksen liiketoimintamalli siten, että se sisältää myös mädätteen jatkojalostuksen ravinteiksi sekä mahdollisesti muita jatkojalostustuotteita. Lisäksi kartoitetaan vihreän vedyn valmistuksen mahdollisuudet Vaalassa.