Ärjä – Paratiisin ovet aukeavat

Ärjänsaari hankittiin vuonna 2017 valtiolle luonnonsuojelualueeksi. Alueen luontoarvojen suojelu ja säilyttäminen on kaiken Ärjänsaaren kehittämisen reunaehto, joka ohjaa saarella harjoitettavaa virkistys- ja matkailukäyttöä. Kohteella vaaditaan ensi alkuun panostusta turvallisen ja viihtyisän kävijäkokemuksen turvaamiseksi. Suosittuna ja hyvin hoidettuna käyntikohteena saari on erinomainen kohde saada ihmiset kiinnostumaan Oulujärven luonnolle ominaisista luonto- ja kulttuuriperintöarvoista sekä tuoda kohderyhmille esiin luonto- ja kulttuuriperintöarvojen vaalimiseen liittyvää työtä ja sen merkitystä. Hankkeen myötä palveluiden kehittäminen Ärjänsaaren kehittämissuunnitelman 2024 mukaisesti tarjoaa uusia virkistys- ja toimeentulomahdollisuuksia paikallisille yhteisöille ja toimijoille.

Toteuttaja: Metsähallitus
Toteutusaika: 1.3.2018 – 31.12.2019
Kustannukset: 81.006,00 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

https://www.luontoon.fi/arjansaari