• fi
  • gb
Oulujärvileader.fi | Kipinäraha yrityksille

Kipinäraha yrityksille

Mistä on kysymys?

Oulujärvi Leaderin oma rahoitusmuoto yritysten pienille toimille, joiden tarkoituksena on käynnistää uutta tai saada aikaan joku selkeä edistysaskel.

Kipinää voi hakea pieneen investointiin, esimerkiksi kone- tai laitehankintaan. Kipinällä voi myös kehittää; tehdä esimerkiksi tuotekehitystä, markkinointikokeiluja, tähdätä uusille markkinoille tai hankkia uutta osaamista.

Kipinää myönnetään enintään 1 000 euroa / yritys.

Kipinärahaa haetaan arvonlisäverottomiin (ALV 0 %) kustannuksiin.

Tavoitteena on tarjota pienrahoituksella kipinä, josta voi syntyä kunnon roihu!

Aiheita ei ole rajattu. Ole rohkea, uskalla uudistua!


Investoinnit

  • tuki 35 %
  • tuen suuruus 100 – 1 000 euroa

Kehittäminen

  • tuki 50 %
  • tuen suuruus 100 – 1 000 euroa

Kenelle yritysten Leader – kipinät on tarkoitettu?

Pääsääntöisesti pienille 1 – 2 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden toimipaikka on Oulujärvi Leaderin alueella.  Jos kiinteää toimipaikkaa ei ole, yrittäjän tulee asua alueellamme. Http://oulujarvileader.fi/fi/alias/toimialue.html

Yritys voi olla yhtä hyvin vasta-aloittanut kuin pitkään toiminut.

Erityisesti ilahdumme alle 35 – vuotiaiden yrittäjien kipinähakemuksista!

Miten kipinärahaa haetaan?

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella oheisen linkin kautta https://fi.surveymonkey.com/r/hakemus

Leader-toimistosta ilmoitetaan hakijalle hakemuksen saapumisesta parin päivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Hakemuksia käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa.

Milloin tuki maksetaan?

Kipinäraha maksetaan hyväksytyille hankkeille viimeistään 2 viikon kuluttuessa siitä, kun  hallitus on tehnyt päätöksen hankkeen tukemisesta.

Mihin kipinärahaa saanut yritys sitoutuu?

Kipinärahahakemuksen jättämisellä yritys sitoutuu seuraaviin ehtoihin, mikäli tukipäätös on myönteinen:

Yrityksen tulee toimittaa kuittikopiot kipinärahan käytöstä Oulujärvi Leaderin toimistoon 1 kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on toteutettu.

Kuittien lisäksi yritys toimittaa hankeraporttina valokuvan ja lyhyen tekstin toteutetusta hankkeesta ja vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Valokuvan on hyvä sisältää toimintaa eli ei pelkkää kuvaa laitteesta vaan kuva siitä, kun laite on käytössä. Kuvan ja tekstin voi halutessaan korvata videoklipillä. Siinäkin tuodaan esille hankkeen vaikutus. Oulujärvi Leaderilla on oikeus käyttää kuvia ja videoita omassa tiedottamisessaan.

Yritys maksaa saamansa kipinärahan kokonaan takaisin, mikäli ei toimita kuitteja ja edellä kuvattua ”hankeraporttia” Oulujärvi Leaderille.

Jos hanke toteutuu vajaana, yritys palauttaa käyttämättä jääneen kipinärahaosuuden.

Jos hanke peruuntuu kokonaan, yritys palauttaa saamansa kipinärahan.

Jos hankkeen toteutuskustannukset ovat suuremmat kuin hakuvaiheessa, tuki ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.

Rajauksia

Kipinällä sytytetään uutta, yrityksen vakiintunutta toimintaa ei tueta.

Yrittäjän omat palkkamenot, päivärahat ja kilometrikulut jäävät tuen ulkopuolelle.

Kipinärahoitusta ei voi saada takautuvasti. Omalla riskillä voi toimia hakemuksen jättämisen jälkeen. Suosittelemme kuitenkin, että odotat ensin päätöksemme.

Oulujärvi Leaderin hallituksella on täysi oikeus hyväksyä tai hylätä Kipinä – hakemus. Käytettävissämme on rajallinen määrä rahoitusta.
 

JaaJaa Facebookissa

AJANKOHTAISTA:


Leader -rahaa yrityksille
Katso esite ja video!

Kymppitonnin kokeilut
Lue lisää

Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke
Rahoitusta yhdistyksille pieniin ympäristörakennelmiin

Kipinäraha yrityksille
Lue lisää

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Lue lisää...

>> kaikki ajankohtaiset