Hankkeet

Oulujärvileader.fi | Kainuun Nuummiitti Oy

Kainua Nuummitte perustamistukihanke

Kainuun Nuummiitti Oy on Paltamoon perustettu yritys, joka ryhtyy louhimaan, esityöstämään, jalostamaan ja myymään nuummiittia. Perustamistuen avulla suoritetaan nuummiittiesiintymän koelouhinta.

Toteuttaja: Kainuun Nuummiitti Oy
Toteutusaika: 2016 - 2018
Tukimuoto: Yrityksen perustamistuki

Kainua Nuummitte investointihanke

Kainuun Nuummiitti Oy on Paltamoon perustettu yritys, joka ryhtyy louhimaan, esityöstämään, jalostamaan ja myymään nuummiittia. Investointituki kohdistuu mm. varastokontteihin, kiven käsittelyssä tarvittaviin työkaluihin, kalustoon ja voimalaitteisiin. Yritykseen arvioidaan syntyvän kolme uutta työpaikkaa yrittäjän lisäksi kolmen vuoden kuluessa.

Toteuttaja: Kainuun Nuummiitti Oy

Toteutusaika: 2016 - 2017

Tukimuoto: Yrityksen investointituki

JaaJaa Facebookissa