Hankkeet

Oulujärvileader.fi | Toiminimi Tanja Koo

Sorkkiksen aloitusinvestoinnit

Nuori vaalalainen yrittäjä aloittaa tuotantoeläinten sorkanhoitopalvelujen tarjoamisen karjatiloille. Tukea puollettiin yritystoiminnassa tarvittavien sorkanhoitoparren ja muiden välineiden hankintaan.


Toteuttaja: Toiminimi Tanja Koo
Toteutusaika: 2016
Tukimuoto: Yrityksen investointituki


JaaJaa Facebookissa