Hankkeet

Oulujärvileader.fi | Kultahiekat Oy

Kultahiekkojen laajennus

Kultahiekat Oy Manamansalosta Vaalasta laajentaa toimintaansa ympärivuotiseksi rakentamalla uuden majoitusrakennuksen. Lisäksi hankkeessa muutetaan osa vaunupaikoista nykyisin yleistyneille suurille matkailuvaunuille sopiviksi ja parannetaan vaunualueen varustelua uudella wc-rakennuksella.

Toteuttaja: Kultahiekat Oy

Toteutusaika: 12.6.2020 mennessä

Hanketyyppi: Yrityksen investointituki

JaaJaa Facebookissa